Nhiều lần, tất cả chúng ta đều gặp phải điều gì đó như trang trở nên không phản hồi, chương trình bị lỗi, v.v. Đây là khi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc tác vụ và khởi động lại chương trình. Cho dù bạn khởi chạy Trình quản lý tác vụ bằng Thanh tác vụ hay nhấn Ctrl + ALT + DEL trên bàn phím, hãy nhấp vào Kết thúc tác vụ và bạn đã hoàn tất.

Tuy nhiên, đôi khi vẫn có thể mất thời gian để thoát khỏi trang bị treo. Vì vậy, cách tốt nhất trong trường hợp đó là Kill process bằng Taskkill. Đây là một phương pháp ẩn nhưng cực kỳ mạnh mẽ để tiêu diệt ngay cả những tiến trình cứng đầu nhất trong Windows 10.

Hãy xem cách thực hiện lệnh này.

Cách loại bỏ các quy trình trong Windows 10 bằng TaskKill

Bước 1: Nhấp vào Windows trên màn hình của bạn và nhập Command Prompt trong hộp tìm kiếm. Nhấp chuột phải vào kết quả và chọn Run as Administrator.

Bước 2: Tại Command Prompt, viết tasklist va đanh Enter để mở danh sách các chương trình hiện đang chạy.

Danh sách này tương tự như danh sách bạn thấy trong Task Manager. Danh sách được phân loại gọn gàng như Image Name, PID Session Name, Session#, và Mem Usage.

Thực thi Danh sách các chương trình Tasklist

Bước 3: Bây giờ, chỉ cần cuộn qua danh sách và lưu ý PID Image Name.

Taskkill /IM notepad.exe /F

Ở đây, chúng tôi đang cố gắng đóng sổ ghi chú.

*Ghi chú – /IM đề cập đến Image Name/F đề cập đến Force bạn đang buộc quá trình kết thúc bất chấp các vấn đề.

Bây giờ, chỉ cần thay thế tên chương trình như được đề cập trong Image Name.

Thực thi Command Notepad.exe Nhập Notepad Đóng

Bước 4: Nếu bạn muốn hủy một quy trình hoặc một phần của quy trình mà không đóng toàn bộ chương trình, hãy thực hiện lệnh dưới đây:

Taskkill /PID ##### /F

Ở đây bạn sử dụng PID Session Name thay cho #####. Lệnh này đặc biệt hữu ích khi có nhiều quy trình đang mở với cùng một Image Name.

Ví dụ, ở đây chúng tôi có nhiều quy trình đang mở với cùng một tên hình ảnh – AnyDesk.exe. Khi thực hiện lệnh trên, nó sẽ đóng tất cả các tiến trình cùng một lúc. Ở đây chúng tôi đã nhập – Taskkill / PID 9056 / F

Tên phiên Pid - Bất kỳ một tên hình ảnh nào - Thực hiện lệnh Enter

* Lưu ý – Chỉ cần nhập số được đề cập trong PID Session name. Chỉ chọn một trong số nhiều tên hình ảnh.

Bước 5: Để khám phá các tùy chọn nâng cao, trước tiên, hãy nhập lệnh taskkill /?, va đanh Enter.

Thực thi lệnh Coomand Taskkill Thực thi lệnh với Pid

Bước 6: Bây giờ, nếu bạn muốn đóng một nhóm chương trình, chỉ cần thực hiện lệnh dưới đây với PIDs va đanh Enter:

TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T

Ví dụ: chúng tôi đang đóng AnyDesk, Notepad và máy tính ở đây, khi đó lệnh sẽ là:

Thực thi lệnh kết thúc nhóm chương trình

Tiết kiệm thời gian và tiêu diệt các quy trình cứng đầu một cách dễ dàng.