Nếu bạn là người dùng Excel thường xuyên, thì chủ yếu là bạn phải xử lý một lượng lớn dữ liệu. Mỗi tệp có thể có nhiều mục nhập. Nhưng hầu hết thời gian, bạn sẽ chỉ quan tâm đến một số cells trong toàn bộ tệp. Đó là một nhiệm vụ khó khăn để phát hiện một vài ô từ một trang tính lớn. Tính năng Cửa sổ theo dõi trong Excel nhằm đơn giản hóa công việc của bạn. Bằng cách sử dụng này, bạn có thể xem một số ô giới hạn trong một cửa sổ riêng biệt trong trang tính.

Đồng thời bạn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu gốc. Mọi thay đổi trong các trường sẽ được phản ánh trong đó. Nói một cách đơn giản, Watch Window là một cửa sổ mà qua đó bạn có thể xem những gì bạn muốn xem. Nó lọc ra nội dung đã chọn từ tập dữ liệu rộng lớn. Vì vậy, bạn sẽ không còn phải cuộn lên và xuống để tìm kiếm một trường cụ thể. Đọc bài đăng này để biết thêm về Cửa sổ xem và cách bật nó.

  • Trong menu, hãy nhấp vào Formulas.
  • Một số phần như Function Library, Defined Names được hiện ra, v.v. Bấm vào tùy chọn Watch Window trong Kiểm toán Công thức.

Ảnh chụp màn hình (42)

  • Một hộp thoại bật lên như trong hình dưới đây.

Ảnh chụp màn hình (37)

Đây là cửa sổ theo dõi của bạn. Ban đầu nó sẽ trống. Bây giờ, bạn có thể thêm số lượng trường đã chọn mà bạn muốn xem.

  • Đối với điều này, hãy nhấp vào Add Watch ở góc trên bên trái.

Ảnh chụp màn hình (43)

  • Một lần nữa, một cửa sổ nhỏ xuất hiện.
  • Nếu bạn chỉ có một vài ô được chọn, bạn có thể nhập ô tương ứng vào trường đã cho. Nếu cần thêm nhiều ô, hãy kéo chuột để thực hiện lựa chọn. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Add.

Ảnh chụp màn hình (38)

Bạn có thể thấy rằng Cửa sổ Xem ngay lập tức được lấp đầy bởi dữ liệu mà bạn đã chọn.

Ảnh chụp màn hình (39)

Bất kỳ chỉnh sửa nào bạn thực hiện trong tệp thực tế sẽ được phản ánh trong Cửa sổ xem. Cửa sổ Xem luôn hiển thị các giá trị được cập nhật.

  • Nếu bạn muốn xóa một trường cụ thể, hãy chọn hàng và sau đó nhấp vào Delete Watch.

Ảnh chụp màn hình (44)

Hy vọng bài đăng này sẽ trở thành cứu cánh cho những người đã dành một phần lớn thời gian của họ để cuộn và sử dụng Find!