Trình duyệt web Edge cung cấp các tùy chọn in theo cách đơn giản hơn nhiều so với những gì nó có trong Internet Explorer. Mỗi in ấn tùy chọn này khá đơn giản và nó được phân loại trong một cửa sổ duy nhất.

Cũng đọc: – Cách tạo PDF dễ dàng bằng print2pdf trong Windows 10

Trong bài viết này, hãy làm theo các bước nhất định để biết how to print in the Edge web browser in Windows 10:

Bước 1:

Mở bất kỳ trang web nào bạn muốn in.

Bước 2:

Bấm vào (Tác vụ khác).

Bước 3:

Bấm vào Print. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Ctrl+ P trên trang web bạn muốn in.

Lưu ý: Phần này chịu trách nhiệm quản lý các tùy chọn in.

print-edge-browser-3

Bước 4:

Nếu bạn nhấp vào Printer, bạn có thể chọn bất kỳ máy in nào của mình để in trang web. Bạn cũng có thể lưu tệp trong PDF và in nó sau.

print-edge-browser-4

Bước 5:

Nếu bạn nhấp vào Orientation, bạn có thể in trang web ở hai chế độ tức là Chân dung & Phong cảnh.

print-edge-browser-5

Bước 6:

Nếu bạn nhấp vào Pages, bạn có thể in một trang cụ thể hoặc một số trang.

print-edge-browser-6

Bước 7:

Nếu bạn nhấp vào Scale, bạn có thể in trang theo một tỷ lệ cụ thể, tức là 100% 75%, 50%, v.v.

print-edge-browser-7

Bước 8:

Nếu bạn nhấp vào Margins, bạn có thể cung cấp lề cho trang trong các tùy chọn có sẵn như Bình thường, Thu hẹp, Trung bình & rộng.

print-edge-browser-8

Bước 9:

Nếu bạn nhấp vào Headers and footers, bạn có thể cung cấp liên kết của trang web ở đầu và cuối trang.

print-edge-browser-9

Bước 10:

Đối với các tùy chọn in khác, hãy nhấp vào More settings.

print-edge-browser-10

Bước 11:

Bạn có thể thay đổi Page Layout tức là định dạng trang để in các trang web. Bạn cũng có thể thay đổi khổ giấy theo tùy chọn Paper and quality.

print-edge-browser-11

Bấm vào OK để lưu các thay đổi của bạn.

Bước 12:

Sau khi thực hiện tất cả các thay đổi của bạn, hãy nhấp vào Print.

print-edge-browser-12

Lưu ý: Nếu bạn không muốn in ngay bây giờ, hãy nhấp vào Cancel để hủy in.