Microsoft đã giới thiệu một thứ rất thú vị vào cuối năm nay với nền tảng Windows 10 và cái đó có tên là WINGET. Đây là Windows Package Manager (kiểu Linux) giúp bạn cài đặt các chương trình bằng cách thực hiện một lệnh đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là mở cửa sổ đầu cuối (giống như Command Prompt / Powershell thông thường), nhập ví dụ: winget install Notepad++ và nó sẽ tự động tìm kiếm chương trình Notepad ++ và cài đặt nó mà không cần bạn nỗ lực nhiều hơn.

Nghe có vẻ thú vị phải không? Tất nhiên, vì nó làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều khi tải và cài đặt các chương trình. Bên cạnh đó, sự thú vị của nó. Vì vậy, hãy xem cách sử dụng WINGET để cài đặt các chương trình.

Cách sử dụng Microsoft 10s WINGET để cài đặt ứng dụng

Bước 1: Đi tới Google và nhập địa chỉ web bên dưới:

https://github.com/microsoft/winget-cli/releases

Nó sẽ mở ra Github cho WINGET. Cuộn xuống và nhấp vào Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe.appxbundle để bắt đầu tải xuống package manager.

Bước 2: Cửa sổ settings sẽ mở ra. Bấm vào Update tại đây để bắt đầu quá trình cài đặt.

Cập nhật trình cài đặt

Bước 3: Bây giờ, một lần WINGET được cài đặt, hãy nhấp vào Start trên màn hình của bạn, nhập Command Prompt trong hộp tìm kiếm và nhấn Enter.

Bây giờ, nhấp chuột phải vào kết quả và nhấp vào Run as administrator mở Command Prompt ở chế độ admin

Nhấp vào Biểu tượng Windows, Nhập Command Prompt, Nhấp chuột phải và Nhấp vào Chạy với tư cách quản trị viên

Bước 3: Trong Command Prompt, thực hiện lệnh dưới đây và nhấn Enter:

winget install

Command Prompt Admin Execute Command Winget Install Enter

Nó sẽ hiển thị một danh sách dài tất cả các chương trình mà nó có thể cài đặt.

Bước 4: Bây giờ, bạn có thể thử cài đặt một chương trình. Ví dụ: chúng tôi đã thử cài đặt Kindle. Vì vậy, để làm điều đó, chúng tôi đã chạy lệnh dưới đây và nhấn Enter:

winget install Kindle

Bây giờ, hãy đợi quá trình tải xuống hoàn tất.

Thực thi lệnh để cài đặt chương trình Chờ tải xuống kết thúc

Bước 5: Sau khi cài đặt, nó sẽ hiển thị Successfully Installed.

Hiển thị thông báo được cài đặt thành công

Các chương trình của bạn (tại đây Kindle) hiện đã được cài đặt thành công trên PC chạy Windows 10 của bạn.