Disk Cleanup Run

TrustedInstaller cản trở bạn xóa một tệp hệ thống hoặc thư mục cụ thể trên máy tính của bạn?

Đừng lo lắng. Sau khi thực hiện các bản sửa lỗi này trong bài viết này, bạn sẽ có thể xóa tệp hoặc thư mục đó. Trong phần lớn các trường hợp, tài khoản người dùng không được bao gồm trong quyền sở hữu của tệp hoặc thư mục cụ thể và đó là lý do người dùng không thể xóa tệp hoặc thư mục cụ thể đó.

Khắc phục-1 Làm sạch đĩa bằng Disk Cleanup

Disk Cleanup dọn dẹp các tệp và thư mục tạm thời (chẳng hạn như tệp báo cáo lỗi, bộ nhớ cache, tệp được lưu trữ trong Thùng rác Vân vân). Chạy Disk Cleanup có thể mang lại hiệu quả cho bạn

1. Nhấn Windows+R để khởi động Run. Hiện nay, copy-paste lệnh này cleanmgr /lowdisk trong Run va đanh Enter. Disk Cleanup sẽ được mở.

Disk Cleanup Run

2 trong Disk Cleanup, trong tùy chọn thả xuống Drives: chọn ổ đĩa mà bạn đã cài đặt Windows.

Lựa chọn ổ đĩa

3. Bây giờ, trong Files to delete:, hãy kiểm tra mọi tùy chọn trong danh sách. Cuối cùng, nhấp vào OK để bắt đầu quá trình dọn dẹp trên máy tính của bạn.

Đĩa trống

 Quá trình dọn này sẽ mất vài phút để dọn dẹp tệp rác khỏi hệ thống của bạn.

Sau khi quá trình dọn dẹp hoàn tất, khởi động lại máy của bạn. Kiểm tra xem tệp / thư mục có bị xóa hay không.

Khắc phục-2 Lấy quyền sở hữu một tệp bằng cách sử dụng tập lệnh Registry

Bạn có thể chạy một tập lệnh đăng ký sẽ cho bạn quyền sở hữu tệp / thư mục bạn muốn xóa.

1. Chuột phải trên cửa sổ máy tính để bàn và sau đó nhấp vào New và sau đó chọn Text Document.

Một tài liệu văn bản trống, mới sẽ được tạo trên Màn hình nền. Click trên tài liệu văn bản đó. Cửa sổ Notepad sẽ được mở.

Tài liệu Văn bản Mới

2.Copy and paste những dòng sau đây trong NOTEPAD

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""
"Position"="middle"

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F /c /l & pause"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F /c /l & pause"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""
"Position"="middle"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t /c /l /q & pause"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t /c /l /q & pause"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
@="Take Ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""
"Position"="middle"

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F /c /l & pause"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F /c /l & pause"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
@="Take Ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""
"Position"="middle"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t /c /l /q & pause"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t /c /l /q & pause"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
"HasLUAShield"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
"IsolatedCommand"="\"%1\" %*"

Bây giờ, hãy nhấp vào File trên thanh menu và sau đó nhấp vào Save As….

Lưu dưới dạng Notepad

3 trong Save As window, chọn một vị trí thuận lợi để lưu tập lệnh. Đặt tên tệp là Regfix.reg trong tùy chọn File name:. Choose All Files. Cuối cùng, nhấp vào Save để lưu tập lệnh.

Regfix Lưu dưới dạng

4. Bây giờ, đi đến vị trí mà bạn đã lưu tập lệnh. Chuột phải trên Regfix và sau đó nhấp vào Merge để chạy tập lệnh.

Chỉ cần nhấp vào Yes cho phép User Account Control.

Hợp nhất Regfix

5. Nếu một thông báo cảnh báo xuất hiện trên màn hình của bạn, chỉ cần nhấp vào Yes để cuối cùng chạy tập lệnh trên máy tính của bạn.

Có Hợp nhất

Khởi động lại máy tính của bạn để lưu các thay đổi vào hệ thống của bạn.

Sau khi khởi động lại, bạn sẽ có thể có quyền sở hữu tệp có vấn đề.

a. Đi đến vị trí của tệp.

b. Chuột phải trên tệp và sau đó nhấp vào Take ownership.

Lấy quyền sở hữu

Quan trọng

TrustedInstaller là tài khoản người dùng được sử dụng bởi Windows Modules Installer  để bảo vệ các tệp hệ thống quan trọng khỏi bất kỳ mối đe dọa nào.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện lại các thay đổi đối với máy tính của mình ngay sau khi công việc của bạn hoàn thành (tức là sau khi bạn đã xóa tệp có vấn đề). Đi qua ghi chú được đề cập bên dưới để xóa tập lệnh.

GHI CHÚ:

Bạn có thể gỡ cài đặt tập lệnh đăng ký bằng cách lặp lại quy trình tương tự từ bước-1 đến bước-5 nhưng với văn bản sau trong Notepad

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
"HasLUAShield"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
"IsolatedCommand"="\"%1\" %*"

Lưu tệp này thành UninstallRegfix.reg và chạy nó trên máy tính của bạn.

Khởi động lại máy tính của bạn để lưu các thay đổi.

Khắc phục-3 Có quyền sở hữu tệp / thư mục theo cách thủ công

Việc chiếm quyền sở hữu tệp / thư mục theo cách thủ công sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Thực hiện theo các bước sau để đưa tài khoản của bạn vào làm chủ sở hữu của tệp.

1. Đi đến vị trí tệp trong  File Explorer. Hiện nay, chuột phải trên tệp / thư mục đó và sau đó nhấp vào Properties.

Tính chất

2. Bây giờ đi đến Security và sau đó nhấp vào Advanced trong phần dưới của “Properties“.

Bảo mật nâng cao

3 trong Advanced Security Settings nhấp vào cửa sổ Change bên cạnh Owner:. Đơn giản chỉ cần nhấp vào Yes nếu bạn được nhắc nhở bởi User Account Control

Thay đổi quyền sở hữu

4. Trong Select User or Groups, nhấp vào Advanced.

Thêm Chọn người dùng Grp

5. Nhấp vào Find Now và trong danh sách nhóm và người dùng, hãy tìm tài khoản quản trị của bạn. Chọn tên tài khoản của bạn và sau đó nhấp vào OK.

Grp

6. Tài khoản của bạn sẽ được nhìn thấy trong phần Enter the object name to select:. Click vào OK để lưu các thay đổi trên máy tính của bạn.

Adv3

7. Trong Advanced Sharing Settings,  kiểm tra cả hai tùy chọn Replace owner on subcontainers and objects và sau đó kiểm tra tùy chọn Replace all child object permission entries with inheritable permissions entries from this object.

Cuối cùng click vào Apply và OK để lưu các thay đổi trên máy tính của bạn.

Thay thế chủ sở hữu Nộp đơn và Ok

8. Một lần nữa, trong Properties window, đi đến Security và sau đó nhấp vào Advanced.

Bảo mật nâng cao

9. Trong Advanced Sharing Settings window, nhấp vào Add để nhập và chọn một nguyên tắc cho thư mục.

Thêm vào

10. Trong Permissions Entry window, nhấp vào Select a principal để thêm thông số kiểm soát vào tài khoản.

Chọn một nguyên tắc

11. Trong Select User or Groups window, nhấp vào Advanced.

Thêm Chọn người dùng Grp

12. Nhấp vào Find Now và tìm kiếm user name. Chọn tên và nhấp vào OK.

Grp

13. Tài khoản của bạn sẽ được nhìn thấy trong phần Enter the object name to select:. Click vào OK để lưu các thay đổi trên máy tính của bạn.

Adv3

14. Trở lại với Permissions Entry window, kiểm tra Full control trong Basic Permissions: tab.

Chọn  “Only apply these permissions to objects and/or containers within this container”

Click vào OK để lưu các thay đổi trên máy tính của bạn.

Kiểm soát hoàn toàn

Nếu bạn nhận được một thông báo cảnh báo, chỉ cần ghi đè nó bằng cách nhấp vào Yes.

15. Ở bước cuối cùng, trong Advanced Sharing Settings  bấm vào ApplyOK để lưu các thay đổi trên máy tính của bạn.

Áp dụng Ok

Khởi động lại máy tính của bạn để lưu các thay đổi trên máy tính của bạn.

Sau khi khởi động lại, bạn sẽ có thể sở hữu thiết bị có vấn đề theo cách này

a. Chuyển đến vị trí của tệp / thư mục.

b. Chuột phải trên tệp và sau đó nhấp vào Take ownership.

Lấy quyền sở hữu

Bạn đã sở hữu tệp / thư mục trên máy tính của mình. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa hoặc xóa tệp / thư mục khỏi hệ thống của mình.

Nếu bạn vẫn không thể xóa tệp / thư mục, bạn có thể cân nhắc sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để thực hiện việc đó cho bạn.

Khắc phục-4 Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để xóa tệp / thư mục:

Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba, bạn có thể có quyền sở hữu tệp hoặc thư mục có vấn đề. Tải xuống Quyền sở hữu 0.1.1.120 để có quyền sở hữu tệp hoặc thư mục.

1. Download Ownership 0.1.1.120. Quyền sở hữu_120.zip sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Giải nén nó ở một vị trí thuận lợi mà bạn chọn trên máy tính của bạn.

Giải nén tệp

2. Đi đến vị trí đã giải nén. Mở ownsership_120 thư mục trong File Explorer

Hiện nay, click trên Ownership64Bit (hoặc bạn có thể nhấp đúp vào Ownership nếu bạn đang sử dụng hệ thống 32-bit) để khởi chạy nó.

Bấm vào Yes nếu bạn được nhắc cho phép bởi  User Account Control.

Quyền sở hữu 64 Mở

3. Trong cửa sổ cài đặt, nhấp vào Install để bắt đầu quá trình cài đặt trên máy tính của bạn.

Cài đặt Quyền sở hữu

Giảm thiểu Ownership window.

4. Đi đến vị trí tệp trên File Explorer. Hiện nay, chuột phải trên tệp / thư mục đó và sau đó nhấp vào Take ownership. Click vào Yes khi bạn được yêu cầu cho phép bởiUser Account Control.

Lấy quyền sở hữu

Khởi động lại máy tính của bạn. Sau khi giành quyền sở hữu tệp / thư mục, bạn có thể dễ dàng xóa hoặc chỉnh sửa tệp trên máy tính của mình.

LƯU Ý- Sau khi hoàn thành công việc, bạn có thể gỡ bỏ tính năng này một cách dễ dàng.

1. Mở Ownership64Bit theo quy trình tương tự (Bước-2).

2 Trong Ownership64Bit , nhấp vào Uninstall để gỡ cài đặt tính năng khỏi máy tính của bạn.

Gỡ cài đặt Quyền sở hữu

Khởi động lại máy tính của bạn.