Cách khắc phục: Backspace chỉ xóa sự cố một ký tự trong Windows 10

Bước 1: – Nhấp vào phím bắt đầu và mở cài đặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể Nhấn windows + i để mở settings

Bước 2: – Bây giờ, nhấp vào ease of access.

dễ dàng truy cập

Bước 3: – Bây giờ, nhấp vào bàn phím từ menu bên trái.

Bước 4: – Cuối cùng tắt các phím lọc như hình bên dưới.

bộ lọc-phím-tắt

Đó là nó. Bây giờ, bạn có thể dễ dàng giữ phím xóa lùi và nó sẽ xóa ký tự liên tục, trong khi bạn giữ phím xóa lùi.