Máy chủ proxy có tầm quan trọng riêng của chúng, nhưng nếu bị định cấu hình sai hoặc không hợp lệ, người dùng có thể không kết nối được với một số trang web nhất định và trong một số trường hợp, cả Internet. Một trong những lỗi mà người dùng đã báo cáo khi cố gắng kết nối với Internet là:

Unable To Connect To The Proxy Server – Error code 130

Nguyên do

Nguyên nhân có thể là do cài đặt proxy không hợp lệ hoặc bị định cấu hình sai như đã đề cập ở trên, nhưng trong trường hợp trang web hoạt động với cùng cài đặt trước đó, thì có thể do vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc cài đặt DNS bị định cấu hình sai.

Các bước sơ bộ

1]Thử chạy Network adapter troubleshooter.

Đi đến Settings >> Updates and Security >> Troubleshoot >> Network adapter.

Trình gỡ rối bộ điều hợp mạng

2]Chạy toàn bộ hệ thống quét vi rút và phần mềm độc hại.

Sau đó, tiến hành các giải pháp sau:

Giải pháp 1 – Định cấu hình lại hoặc xóa cài đặt proxy

1]Nhấn Thắng + R để mở cửa sổ Run và sau đó nhập inetcpl.cpl. Nhấn Enter để mở trang Thuộc tính Internet.

Inetcpl

2]Đi tới Connections tab và nhấp vào LAN Settings.

Thuộc tính Internet

3]Nếu bạn cần sử dụng một số cài đặt proxy nhất định, đặc biệt nếu tổ chức của bạn đã đề xuất như vậy, hãy sửa đổi nó cho phù hợp.

4]Nếu không, để xóa cài đặt proxy, hãy chọn Automatically detect settings.

Tự động phát hiện các thiết lập

5]Nhấp vào OK để lưu cài đặt và khởi động lại trình duyệt.

Giải pháp 2 – Sử dụng địa chỉ DNS công cộng của Google

1]Nhấn Win + R để mở cửa sổ Run và gõ lệnh ncpa.cpl. Nhấn Enter để mở cửa sổ Network Connections.

Chạy Ncpa

2]Nhấp chuột phải vào đúng mạng của bạn và chọn Properties.

Nhấp chuột phải vào mạng của bạn

3]Nhấp đúp vào  Internet Protocol Version 4  để mở các thuộc tính của nó.

Giao thức Internet Phiên bản 4

4]Chuyển nút radio để Sử dụng các địa chỉ máy chủ DNS sau và Nhập các giá trị sau:

Preferred DNS server address: 8.8.8.8

Alternate DNS server address : 8.8.4.4

Địa chỉ Google Dns

Giải pháp 3 – Xóa DNS / Đặt lại IP / Đặt lại Winsock

1]Tìm kiếm Command Prompt trong thanh tìm kiếm của Windows và nhấp chuột phải vào nó. Chọn Chạy với tư cách admin

2]Gõ lần lượt các lệnh sau và nhấn Enter sau mỗi lệnh để thực hiện lệnh:

ipconfig /flushdns

Ipconfig

netsh int ip reset resettcpip.txt

Netsh Int Ip Đặt lại Đặt lại

netsh winsock reset

Đặt lại Netsh Winsock

3] Khởi động lại hệ thống.