Čo je chyba skenera WIA a ako ju opraviť?

Chyba skenera WIA je problémom súvisiacim so skenerom, ale rovnaká chyba sa môže vyskytnúť aj pri použití tlačiarne. Celé chybové hlásenie uvádza „Na...

Čo je chyba systému ACPI BIOS v systéme Windows 10 a ako ju opraviť

Pokúšate sa spustiť počítač a namiesto toho zobrazuje modrú obrazovku smrti (BSoD) s ACPI_BIOS_ERROR. Aj keď sa môžete stretnúť s mnohými typmi chýb...

Videá sa nedajú prehrať: Ako opraviť chybový kód 0xc00d36c4 pri prehrávaní videí

Pokúšate sa prehrávať svoje videá vo svojom systéme a omylom sa zobrazí chybový kód: 0xc00d36c4, ktorý vám bráni vo svojom systéme prehrávať akékoľvek videá....

Vypnite, v ponuke Štart Opraviť chýbajú možnosti reštartu

Čo keď po ukončení každodennej práce pri pokuse o vypnutie zariadenia, keď uvidíte, že v ponuke Štart nie je možnosť vypnutia, reštartu alebo spánku?...

Ako nastaviť Miracast v systéme Windows 10 a opraviť, ak prestane fungovať

Technológia prešla kus cesty. Predtým sme spájali naše zariadenia pomocou káblov, ale teraz je možné mnoho zariadení pripojiť bezdrôtovo. Jednou z takýchto...